Vintertjeneste

Når vinteren gør sit indtog og dækker haver og fortove med sne og is, skifter vi spade og rive ud med sneskovl og salt.

Kjærgaard Anlægsgartner udfører glatførebekæmpelse hele vinteren både hos private, grundejerforeninger og erhverv. Vi kører med faste priser pr gang, med fast abonnement.

Vejret følges døgnet rundt i vintersæsonen og når det er påkrævet udfører vi snerydning og saltning, så der er sikkert og fremkommeligt at færdes på veje, parkeringspladser og gangarealer. Typisk foregår arbejdet om nattet, således at arealerne er ryddede og i orden inden kl. 7:00 om morgen.